• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 3 صفر (000) - مخصوص گلوتن بالا


0.0 / 5
علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن،
از خــاکستر پــایینی نسبت بــه آرد
ستاره برخوردار است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن، از خاکستر پایینی نسبت به آرد ستاره برخوردار است.