•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 3 صفر (000) سوهان


0.0 / 5
آرد سوهان از نوع آرد نول بوده و متناسب با فرایند تولید سوهان طراحی شده است
به طوری که محصول نهایی استحکام لازم را در مقابل شکسته شدن داشته باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.دارای پروتئین خیلی بالایی میباشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.