• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 3 صفر (000) قنادی


0.0 / 5
دارای گلوتن نسبتا بالایی بوده و از ترکیب گندم های سخت و
نرم استحصال میشوندو نسبتا نرم است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.دارای گلوتن نسبتا بالایی بوده و از ترکیب گندم های سخت و نرم استحصال میشوندو نسبتا نرم است.