•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 3 صفر (000) مخصوص


0.0 / 5
این آرد از قسمت اندوسپرم گندم‌های سخت و قوی استحصال می‌شوند علاوه بر قدرت و کیفیت گلوتن،
از نظـر ویژگی‌های بافت‌سنجی نیز مـی‌توانـند پاسـخگوی نیاز مشتریان بـرای نـان های حجیم و برخی
شیرینی ها که نیاز به شکل پذیری خاصی دارند، باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن، از خاکستر پایینی نسبت به آرد ستاره برخوردار است.