•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 1 صفر (0) بیسکوئیت


0.0 / 5
نسبت به آرد های نول سه صفر و دو صفر بیسکوئیت، ذرات زبرتر
و ظاهری تیره تر دارد و نسبت به آرد ستاره روشن تر می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.این نوع آرد ها دارای گلوتن و ایندکس نسبتا پایینی بوده و نسبت به (00) بیسکوئیت زبرتر است.