•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 2 صفر (00) بیسکوئیت


0.0 / 5
از آندوسپرم گندم های با گلوتن پایین استحصال شده که اندازه
ذرات آن نسبت به آرد سه صفر بیسکوئیت اندکی زبر تر است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.دارای گلوتن و ایندکس نسبتا پایینی بوده که برای انواع بیسکویتها با قالبهای مختلف مناسب میباشد.