•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 3 صفر (000) بیسکوئیت


0.0 / 5
آرد نول که که از مغز گندم های با میزان گلوتن پایین استحصال شده و
نسبت به سایر آرد های بیسکوئیت ذرات نرم تر و رنگ سفید تری دارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.از نظر اندازه ذرات، درشت تر از آردهای (000) مخصوص کیک و ویفر میباشند.