•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 1 صفر (0) ویفر


0.0 / 5
از آندوسپرم گندم های نرم و با میزان گلوتن پایین استحصال شده و
از نظر ظاهر از آرد ستاره روشن تر و از نول سه صفر و دو صفر تیره تر می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.گلوتن و ایندکس پایینی دارد برای ویفر که محصولی خشک و ترد است مناسب است نسبت به (00) ویفر زبرتر است.