• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 3 صفر (000) کلوچه


0.0 / 5
آرد نول که از مغز گندم های با میزان گلوتن نسبتا بالا
استحصال شده و مناسب مصارف کلوچه می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.