•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد نول 2 صفر (00) کیک


0.0 / 5
آرد سـفید که از آندوسپرم گندم های نرم استحصال شده
و نسـبـت بـه آرد سـه صـفر کیک کمی زبرتر می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.با توجه به نوع کیک میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.