• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد مخصوص نان روغنی و بربری

0.0 / 5

این محصول دیگر موجود نیست.این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای محصولاتی که در آنها، قدرت گلوتن اهمیت پایینی دارد مناسب است.