• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد مخصوص نان روغنی و بربری

0.0 / 5
این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب
می شود. برای محصولاتی که در آنهـا،
قـدرت گلـوتن اهمیت پـــایینی دارد
منـاسب است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای محصولاتی که در آنها، قدرت گلوتن اهمیت پایینی دارد مناسب است.