• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 3 صفر (000) کیک


0.0 / 5
آرد سفید و نرم که از مغز گندم های نرم استحصال شده و با توجه
بـه نـوع کیـک می تواند دارای قوت گلوتنی ضعیف یا قوی باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.از نظر اندازه ذرات،دارای دانه بندی نرم میباشد که میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.