•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد کامل لواش


0.0 / 5
این آرد از گندمهای با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی
از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.این آرد از گندمهای با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.