• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای مخصوص چوب شور و کراکر

0.0 / 5

این محصول دیگر موجود نیست.این آرد جزو آردهای قوی محسوب می شود و گلوتن بالایی دارد. برای نان بربری مناسب است.