• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای مخصوص ویفر

0.0 / 5
از نظر خـاکستر تیـره تر از آرد 15% تــافتون و
لـواش می بـــاشد برای پخت لواش دستگــاه
منـاسب است.
******************************************
***جنس فروخته شده پس گرفته می شود.***
******************************************
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستگاه مناسب است.