• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای ویژه گلوتن بالا

0.0 / 5

این محصول دیگر موجود نیست.این آرد دارای گلوتن نسبتا بالایی میباشد و جزو آردهای قوی محسوب می شود.