•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد 15% لواش - نانوایی دستی


0.0 / 5
نان هایی که عمل چانه گیری و پهن کردن با دخالت دست انجام میشود کاربرد دارد و دارای گلوتن بالایی می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.نان هایی که عمل چانه گیری و پهن کردن با دخالت دست انجام میشود کاربرد دارد و دارای گلوتن بالایی می باشد.