•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد بربری 18%


0.0 / 5
این آرد جزو آردهای قوی محسوب می شود و گلوتن
بالایی دارد. برای نان بربری مناسب است.

    این ترکیب وجود ندارد.    این آرد جزو آردهای قوی محسوب می شود و گلوتن بالایی دارد. برای نان بربری مناسب است.