• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول یک صفر (0) - گلوتن بالا

0.0 / 5
این آرد از گندم های با گلوتن پایین استحصال و هیچ سبوسی
از آن جدا نشده و مناسب بیسکوئیت دایجستیو می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

این آرد از گندم های با گلوتن پایین استحصال و هیچ سبوسی از آن جدا نشده و مناسب بیسکوئیت دایجستیو می باشد.