• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد ستاره - گلوتن بالا


0.0 / 5
از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و
لواش می بــاشد برای پخت لواش دستـی
مناسب می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستی مناسب می باشد.