•  تلفن تماس : 3121 - 041  صدای مشتری : 37738190-041

آرد نول 2 صفر (00) - گلوتن بالا


0.0 / 5
دارای پروتئین خیلـی بالایی می باشد که
از قسمت اندوسپـرم گندم های سخت و
قوی استخراج می شود.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.



سازمان یار• تصویر و متن

این آرد مناسب پخت انواع نان های حجیم میباشد.

  • نان فانتزی

  • نان باگت

  • نان تُست

  • ساندویچ

دارای پروتئین خیلی بالایی می باشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج می شود.