• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 2 صفر (00) - گلوتن بالا


0.0 / 5
دارای پروتئین خیلـی بالایی می باشد که
از قسمت اندوسپـرم گندم های سخت و
قوی استخراج می شود.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

دارای پروتئین خیلی بالایی می باشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج می شود.