• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول دو صفر گلوتن بالا

0.0 / 5
دارای پروتئین خیلی بالایی میباشد که از قسمت اندوسپرم
گندم های سخت و قوی استخراج میشود.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

دارای پروتئین خیلی بالایی میباشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.