• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد ستاره گلوتن پائین ( بیسکویت و کلوچه )

0.0 / 5
آرد ستاره گلوتن پائین جزو آردهای ضعیف محسوب می شود
و گلوتن پائینی دارد مناسب بیسکوئیت و کلوچه است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

آرد ستاره گلوتن پائین جزو آردهای ضعیف محسوب می شود و گلوتن پائینی دارد مناسب بیسکوئیت و کلوچه است.