• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد بربری 18% گلوتین پایین

0.0 / 5
این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای
محصولاتی که در آنهــا، قدرت گلوتن اهمیت پایینی
دارد مناسب است.

    این ترکیب وجود ندارد.    گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
    ارسال رایگان
    اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

    این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای محصولاتی که در آنها، قدرت گلوتن اهمیت پایینی دارد مناسب است.