• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد 15٪ مخصوص نانوائی دستگاه

0.0 / 5
برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری
و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.