• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد سبوس گرفته 12٪ لواش دستگاه

0.0 / 5
از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد
برای پخت لواش دستگاه مناسب است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد برای پخت لواش دستگاه مناسب است.