• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول سه صفر(000)مخصوص (گلوتن بالا)

0.0 / 5
پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و
قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.