• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول سه صفر(000) چوب شور

0.0 / 5
ازنظر اندازه ذرات دارای دانه بندی نسبتا زبرمیباشد که به
یکنواختی وتردی بافت محصول نهایی کمک میکند.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

ازنظر اندازه ذرات دارای دانه بندی نسبتا زبرمیباشد که به یکنواختی وتردی بافت محصول نهایی کمک میکند.