• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول سه صفر(000)کیک

0.0 / 5
از نظر اندازه ذرات،دارای دانــه بندی نـــرم میبـاشد کــه
میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

از نظر اندازه ذرات،دارای دانه بندی نرم میباشد که میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.