• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول دو صفر (00) کیک

0.0 / 5
با توجه به نوع کیک میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر
یا ضعیفتری باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

با توجه به نوع کیک میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.