• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول یک صفر (0) ویفر

0.0 / 5
گلوتن و ایندکس پایینی دارد برای ویفر که محصولی خشک
و ترد است مناسب است نسبت به (00) ویفر زبرتر است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

گلوتن و ایندکس پایینی دارد برای ویفر که محصولی خشک و ترد است مناسب است نسبت به (00) ویفر زبرتر است.