• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

فرم های رضایت سنجی     پیامک       تماس      نامه کتبی      وب سایت          مراجعه حضوری      سایر  ...........................       

                                                                                                            نوع مشتری

صنعت ( کارخانجات )     نمایندگی پخش ( قنادی     / صادرات     / خبازان  )   مصرف کنندگان نهايی    نهادهای نظارتی     

خریداران فرآورده های دامی      سایر   : ...........................................      

                                                                                                       اطلاعات شاکی

*نام :

*تلفن :

*تلفن همراه :

استان :

شغل :

*آدرس :                                                                                                       

*نام خانوادگی :

*سن :

پست الکترونیکی :

*شهر :

*میزان تحصیلات :

                                                                                                    اطلاعات شکایت

نوع شکایت :

1-عملکرد اخلاقی                       5- اختلافات مالی 

2-فاکتورهای کیفی و شیمیایی          6- موعد تحویل 

3-بهداشت ، ایمنی و سلامت            7- وضع ظاهری        

4- فاکتور کیفی فیزیکی              8- کمیت و مقدار 

9-عدم ارسال شناسنامه محصول بهمراه محموله        10-سایر

نوع محصول :

نام محصول :

سری ساخت :

تاریخ تولید :

مشخصات محصول مورد شکایت :

 

                                                                                                     شرح شکایت

متن شکایت :

 

 

راه حل پیشنهادی در صورت تمایل مشتری  جهت رفع مشکل :

 

ثبت در صورت وجود سابقه شکایت قبلی نزد شرکت :

 

مشتری گرامی لطفا پس از تکمیل فرم به شماره 0413121 داخلی 9 فکس فرمایید. با تشکر