•  تلفن تماس : 3121 - 041

نظرسنجی


از شما دعوت میشود که در نظرسنجی کارخانه آرد اطهر شرکت کنید

تکمیل پرسشنامه، تقریباً 2 دقیقه زمان خواهد برد

از حمایت شما و زمانی که صرف می کنید بسیار سپاسگزاریم

این نظرسنجی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکت آرد اطهر طراحی شده است


برای شرکت در نظرسنجی روی فیلد مرتبط با فعالیت خود، کلیک نمایید: