• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

نظرسنجی


از شما دعوت میشود که در نظرسنجی کارخانه آرد اطهر شرکت کنید

تکمیل پرسشنامه، تقریباً 2 دقیقه زمان خواهد برد

از حمایت شما و زمانی که صرف می کنید بسیار سپاسگزاریم

این نظرسنجی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکت آرد اطهر طراحی شده است


برای شرکت در نظرسنجی روی فیلد مرتبط با فعالیت خود، کلیک نمایید: