•  تلفن تماس : 3121 - 041
معاینات ادواری تضمین سلامت کارگران
معاینات دوره‌ای كارگران بر اساس قانون كار باید سالی یكبار و با هزینه كارفرما صورت گیرد.

معاینات ادواری تضمین سلامت کارگران

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی اطهر، معاینات دوره‌ای كارگران بر اساس قانون كار باید سالی یكبار و با هزینه كار فرما صورت گیرد.


آزمایش طب کار یکی از موارد بسیار مهمی است که برای استخدام و همچنین بررسی شرایط جسمانی افراد استخدام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این راستا نیز شرکت آرد اطهر با همکاری مرکز تخصصی طب کار مشاوران سلامت در سالجاری، معاینات دوره‌ای خود را برای تمامی کارکنان این شرکت انجام داد. در این معاینات آزمایش های از قبیل ادیو متری، خون و ادرار، نوار قلب، اپتو متری و ویزیت پزشک انجام گرفت.

انجام این کار باعث اثبات وجود یا عدم وجود اثرات احتمالی ناخوشایند کار بر سلامت فرد که در آینده ممکن است منجر به ازکارافتادگی شاغل و ادعای خسارت توسط وی یا سازمان بیمه گر گردد.

معاینات بدو استخدام و معاینات ادواری در واقع حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام دارد. چنانچه اولین علائم بروز بیماری ها اعم از شغلی و غیر شغلی نمایان شود طی انجام معاینالت ادواری که حداقل سالی یکبار صورت می‌گیرد، میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغل را تضمین کرد.

بازدید خبرنگاران از خظ تولید مجتمع کارخانجات آرد اطهر