• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
بازدید از 16مین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات
24 - 27 شهریور 1399
بازدید مدیران شرکت آرد اطهر از 16مین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 

مدیران شرکت آرد اطهر با مراجعه به محل برگزاری 16 مین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات از غرفه همکاران محترم این مجموعه بازدید به عمل آوردند. 
افتتاح بزرگترین واحد آرد سازی شمالغرب کشور در بناب
1395/06/18