•  تلفن تماس : 3121 - 041
مدیر عامل آرد اطهر:
نقش بسیار مهم و حیاتی روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف کشور

مدیر عامل آرد اطهر:

نقش بسیار مهم و حیاتی روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف کشور

جلسه شورای روابط عمومی شهرستان با حضور فرماندار بناب و روابط عمومی های تمامی ادرات و نهاد دولتی و غیر دولتی در مجتمع آرد اطهر بناب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آرد اطهر، مدیرعامل آرداطهر در ابتدای این مراسم ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی اظهار داشت: تخصص بنده حوزه روابط عمومی نیست اما به خوبی می دانم روابط عمومی جایگاه بسیار مهم و تاثیر گذاری در هر مجموعه ای دارد.

مدیر عامل آرد اطهر نقش روابط عمومی در پیشبرد اهداف کشور را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: روابط عمومی با عنوان گوش و چشم یک مجموعه محسوب می شود و می توانند در تقویت نقاط قدرت و رفع نقاط ضعف نقش آفزینی کند.

فشنگچی یکی از مهم ترین وظایف روابط عمومی را آگاه کردن مردم به موضوع مهم انتخابات عنوان کرد و گفت: ماه آینده برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و حیایتی است چرا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در پیش داریم و این مساله بین المللی و مهم محسوب می شود.

وی تصریح کرد: روابط عمومی های باید اهمیت موضوع انتخابات را بری مردم روشن کنند تا مردم با جدیدت انتخابات را دنبال کرده و افراد صالح و کارآمد را انتخاب کنند.

دیدار انجمن فرهنگی ورزشی پیشکسوتان شهرستان مراغه با مدیرعامل گروه صنعتی اطهر
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛