• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

عناوین و افتخارات

شرکت آرد اطهر

واحد نمونه استانی
سازمان استاندارد
واحد نمونه غذایی
صنعت و معدن
کارآفرین برتر 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نمونه ملی بخش کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
جزو برترین شرکتهای غرب و شمالغرب 
سازمان مدیریت صنعتی
واحد نمونه کیفی استان
سازمان استاندارد
واحد منتخب صنایع غذایی
غذا و داروپنجمین همایش تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان
ستاد تجلیل از فعالین فرهنگی و اقتصادی
18 آبان روز ملی کیفیت
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بناب
نخستین گردهمایی ملی خیرین
وزارت آموزش عالی کشور
دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی شمالغرب کشور
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تقدیر از واحدهای برتر تولید کننده صنایع غذایی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه - مدیریت غذا و دارودومین همایش دانشجویان بنابی داخل و خارج کشور
وزارت علوم تحقیقات و فناوریاولین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
سازمان صنعت، معدن، تجارتدومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
سازمان صنعت، معدن، تجارت
چهارمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
سازمان صنعت، معدن، تجارت
نکوداشت مشتریان ارزنده 
بانک ملت
مشارکت در توانمندسازی افراد توان یاب
بانک خاورمیانه
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران - تهران
سازمان صنعت، معدن، تجارت
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران - تهران
سازمان صنعت، معدن، تجارت
حامی فوتبال شهرستان بناب
وزارت ورزش
مقام اول لیگ فوتبال 
وزارت ورزش
مقام سوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
فدراسیون ورزش کارگری
نائب قهرمانی بزرگسالان جام رمضان
وزارت ورزش