•   FROM 7 AM TO 3 PM 
  •   صدای مشتری : 0414121 داخلی 1

آرد کامل مخصوص لواش تنوری

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

18,000 ﷼ 18,000 ﷼ 18000.0 IRR

18,000 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

این آرد از گنــدم های بــا گلوتن بالا استحصال
میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع
لواش مصرف دارد.


این آرد از گندم های با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.

7%


مشخصات برای آرد کامل مخصوص لواش تنوری

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران