• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد بربری 18% گلوتین پایین

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب
می شود. برای محصولاتی که در آنهـا،
قـدرت گلـوتن اهمیت پـــایینی دارد
منـاسب است.


این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای محصولاتی که در آنها، قدرت گلوتن اهمیت پایینی دارد مناسب است.


مشخصات برای آرد بربری 18% گلوتین پایین

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران