• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد سبوس گرفته 12% لواش دستگاه

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

از نظر خـاکستر تیـره تر از آرد 15% تــافتون و
لـواش می بـــاشد برای پخت لواش دستگــاه
منـاسب است.


از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستگاه مناسب است.


مشخصات برای آرد سبوس گرفته 12% لواش دستگاه

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران