• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد سبوس گرفته 12% سنگک

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

در مقایسه با آرد 10% سنگک نسبتا روشن است و
گلوتن بـالای آن موجب می شود کـــه برای پخت
سنگک مناسب باشد.


در مقایسه با آرد 10% سنگک نسبتا روشن است و گلوتن بالای آن موجب می شود که برای پخت سنگک مناسب باشد.


مشخصات برای آرد سبوس گرفته 12% سنگک

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران