• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد کامل مخصوص بیسکویت دایجستیو

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

این آرد از گندم های با گلوتن پایین استحصال و هیچ سبوسی
از آن جدا نشده و مناسب بیسکوئیت دایجستیو می باشد.


این آرد از گندم های با گلوتن پایین استحصال و هیچ سبوسی از آن جدا نشده و مناسب بیسکوئیت دایجستیو می باشد.


مشخصات برای آرد کامل مخصوص بیسکویت دایجستیو

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران