• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول دوصفر گلوتن بالا

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

دارای پروتئین خیلـی بالایی می باشد که
از قسمت اندوسپـرم گندم های سخت و
قوی استخراج می شود.


دارای پروتئین خیلی بالایی می باشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج می شود.


مشخصات برای آرد نول دوصفر گلوتن بالا

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران