• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد سبوس گرفته 12% لواش دستی

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تـافتون
و لواش می باشد برای پخت لواش دستی
مناسب می باشد.


از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستی مناسب می باشد.


مشخصات برای آرد سبوس گرفته 12% لواش دستی

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران