• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول یک صفر کیک

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن،
از خــاکستر پــایینی نسبت بــه آرد
ستاره برخوردار است.


علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن، از خاکستر پایینی نسبت به آرد ستاره برخوردار است.


مشخصات برای آرد نول یک صفر کیک

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران