• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول دو صفر گلوتن بالا

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

دارای پروتئین خیلی بالایی میباشد که از قسمت اندوسپرم
گندم های سخت و قوی استخراج میشود.


دارای پروتئین خیلی بالایی میباشد که از قسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.


مشخصات برای آرد نول دو صفر گلوتن بالا

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران