• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

کامل مخصوص لواش تنوری

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

این آرد از گندمهای با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی
از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.


این آرد از گندمهای با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.


مشخصات برای کامل مخصوص لواش تنوری

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران