• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد ستاره گلوتن پائین ( بیسکویت و کلوچه )

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

آرد ستاره گلوتن پائین جزو آردهای ضعیف محسوب می شود
و گلوتن پائینی دارد مناسب بیسکوئیت و کلوچه است.


آرد ستاره گلوتن پائین جزو آردهای ضعیف محسوب می شود و گلوتن پائینی دارد مناسب بیسکوئیت و کلوچه است.


مشخصات برای آرد ستاره گلوتن پائین ( بیسکویت و کلوچه )

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران