• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد بربری 18% گلوتین پایین

  0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

  0 ﷼

  گزینه موجود نیست

  این ترکیب وجود ندارد.

  افزودن به سبد

  این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای
  محصولاتی که در آنهــا، قدرت گلوتن اهمیت پایینی
  دارد مناسب است.


  این آرد جزو آردهای ضعیف محسوب می شود. برای محصولاتی که در آنها، قدرت گلوتن اهمیت پایینی دارد مناسب است.