• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد 15٪ مخصوص نانوائی دستگاه

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری
و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.


برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.


مشخصات برای آرد 15٪ مخصوص نانوائی دستگاه

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران